Modernism

Modernism

Sturegatan 10 är arkitekten Björn Hedvalls mest kända hus, av de totalt cirka 250 han ritade. Det ritades 1928 – 29 som bidrag till en arkitekttävling. 1930 stod huset klart med kontor, bostadsrätter och Hotell Eden. Huset är ett av de första exemplen på funktionalistisk arkitektur i Stockholm. Huset kännetecknas av bjälklagskanter som sticker ut, långa fönsterband och innanförliggande pelarstomme. Ett hus som redan 1930 byggdes enligt samma principer som man bygger kontor idag.