Grönt

Grönt

När vi säger grönt tänker vi på flera saker. Mest uppenbart är det fantastiska parkläget vid Humlegårdens grönska, men kanske ännu viktigare ur ett corporate responsibility-perspektiv är GreenBuilding-certifiering. Fastigheten Sturegatan 10 är GreenBuilding-certifierad. Det innebär att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare. GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn.